Samlingsbrunn 1000 mm. Med monterade fördelningsrör, Flowguard inju...

Samlingsbrunn 1000 mm. Med monterade fördelningsrör, Flowguard injusteringsventiler
på retur och kulventiler på utgång. Anslutningsdimension kollektor 40 mm och 63 mm mot
värmepump. Lagerhålles ej.

Beskrivning Typ
Y-5455
2 kollektorer
Y-5456
3 kollektorer
Y-5457
4 kollektorer
Y-5458
5 kollektorer