Purus WC-stos ROT 123 - 130/102mm.

Purus WC-stos ROT 123 - 130/102mm. För anslutning i Normalrör 4" muffända eller plastmuff 120mm för wc-anslutning. KLarar även där röranslutningen ligger i eller max 20mm under golvplan. Inklusive luktstopp.

Beskrivning
P-455